رئیس کنگره :  دکتر غلامعلی افروز           (استاد ممتاز دانشگاه تهران)

دبیر علمی :  دکتر علی اکبر ارجمندنیا      (دانشیار دانشگاه تهران)

دبیر اجرایی :  دکتر کیوان کاکابرایی         (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)

----------------------------------------------------------------------------------------------

کمیته علمی :

 1. دکتر کمال خرازی                                        (دانشگاه تهران)
 2. دکتر سعید حسن زاده                                (دانشگاه تهران)
 3. دکتر باقر غباری                                          (دانشگاه تهران)
 4. دکتر احمد به پژوه                                      (دانشگاه تهران)
 5. دکتر مسعود لواسانی                                (دانشگاه تهران)
 6. دکتر سوگند قاسم زاده                              (دانشگاه تهران)
 7. دکتر فاطمه نصرتی                                    (دانشگاه تهران}
 8. دکتر علیرضا مرادی                                    (دانشگاه خوارزمی)
 9. دکتر حسن حمیدپور                                  (دانشگاه خوارزمی)
 10. دکتر هادی هاشمی رزینی                         (دانشگاه خوارزمی)
 11. دکتر شهریار شهیدی                                 (دانشگاه شهید بهشتی)
 12. دکتر مجتبی حبیبی عسگرآبادی                  (دانشگاه شهید بهشتی)
 13. دکتر جلیل فتح آبادی                                  (دانشگاه شهید بهشتی)
 14. دکتر شیوا دولت آبادی                                (دانشگاه علامه طباطبایی)
 15. دکتر سعید رضایی                                     (دانشگاه علامه طباطبایی)
 16. دکتر پرویز شریفی درآمدی                          (دانشگاه علامه طباطبایی)
 17. دکتر عباس اللهیاری                                  (دانشگاه تربیت مدرس)
 18. دکتر مهران فرهادی                                   (دانشگاه بوعلی سینا همدان)
 19. دکتر سیمین حسینیان                              (دانشگاه الزهرا(س) )
 20. دکتر عباسعلی حسین خانزاده                   (دانشگاه گیلان)
 21. دکتر رضا خجسته مهر                               (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 22. دکتر منیژه شهنی ییلاق                            (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 23. دکتر پروانه محمد خانی                             (دانشگاه علوم بهزیستی)
 24. دکتر حمید پورشریفی                               (دانشگاه تبریز)
 25. دکتر محمود میرنسب                                (دانشگاه تبریز)
 26. دکتر کامران گنجی                                   (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
 27. دکتر شهره شکرزاده                                (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
 28. دکتر حسن پاشا شریفی                          (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
 29. دکتر آنیتا باغداساریانس                            (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
 30. دکتر منصوره شهریاری احمدی                   (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
 31. دکتر مژگان سپاه منصور                           (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
 32. دکتر مهدیه صالحی                                 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
 33. دکتر کامبیز کامکاری                                (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر)
 34. دکتر حسن امیری                                   (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 35. دکتر کریم افشاری نیا                              (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 36. دکتر مختار عارفی                                   (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 37. دکتر آزیتا چهری                                      (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 38. دکتر گلاویژ محمودی                                (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 39. دکتر سعیده السادات حسینی                  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 40. دکتر معصومه حیدریان                              (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 41. دکتر فرامرز ملکیان                                   (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 42. دکتر مریم اسلام پناه                               (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
 43. دکتر شیما پرندین                                   (دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب)
 44. دکتر محمدرضا بردیده                               (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)
 45. دکتر سید صدرا نجبایی                            (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن)
 46. دکتر محمدرضا زربخش                             (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن)
 47. دکتر مریم اکبری                                      (دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج)
 48. دکتر حمزه احمدیان                                 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج)
 49. دکتر مسعود حجازی                                (دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)
 50. دکتر فرزاد امیری                                     (دانشگاه فرهنگیان)
 51. دکتر خدامراد مومنی                                (دانشگاه رازی)
 52. دکتر محسن گل محمدیان                        (دانشگاه رازی)
 53. دکتر پریسا یاسمی نژاد                           (دانشگاه رازی)
 54. دکتر لادن فتی                                      (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 55. دکتر خیراله صادقی                               (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)
 56. دکتر حبیب الله خزایی                            (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)
 57. دکتر منیره حسینی                               (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)
 58. دکتر علی عبدی                                   (دانشگاه پیام نور)
 59. دکتر بهمن سعیدی پور                           (دانشگاه پیام نور)
 60. دکتر مجید صفاری نیا                             (دانشگاه پیام نور)
 61. دکتر احمد علیپور                                  (دانشگاه پیام نور)
 62. دکتر برزو امیرپور                                    (دانشگاه پیام نور)
 63. دکتر نورعلی عباسپور                            (وزارت آموزش و پرورش)
 64. جناب آقای بهزاد دهنوی                         (وزارت آموزش و پرورش)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

کمیته اجرایی:

 1. محمد هادی زین العابدینی
 2. دکتر سهند گراوند
 3. مریم علی محمدی
 4. شیما زارعی
 5. پریوش کیانی
 6. مریم شیرنگار
 7. حسین ارباب پوری